Παράσταση διαμαρτυρίας της ΕΜΔΥΔΑΣ στον Εκτελεστικό Γραμματέα,για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ).jpg 

ΤΕΕ Δυτ. Μακεδονίας: Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Ο.Τ.Α., ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.  .pdf