Σχετικά με τον Οργανισμό του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης και τη φωτογραφική αιτιολόγησή του για θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης  .pdf