Προσφυγή για την ακύρωση Εγκυκλίων παράλληλης και διαδοχικής ασφάλισης. Αναζήτηση συναδέλφων που καταργείται το δικαίωμα συνταξιοδότησης.   .pdf