Υπ. Εργασίας e-ΕΦΚΑ: Καθορισμός του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών όταν υπάρχουν αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ασφάλισης με καταβολή ασφαλιστικών εισφορών .pdf